Societatea noastră prelucrează date cu caracter personal, în sensul onorării comenzilor primite de la clienții noștri – persoane juridice, pentru identificarea persoanei semnatare și responsabile de respectivele comenzi din partea clienților, conform Codului Civil Român, și timp de 5 ani după onorarea acestora, în sensul respectării obligațiilor legale ale societății, de arhivare documente și financiar-contabile. Datele cu caracter personal prelucrate de către societate sunt: nume, prenume, telefon, email. Tipurile de prelucrări de date cu caracter personal pe care le efectuăm sunt: colectare, stocare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în orice alt mod autorităților publice (la solicitarea acestora, conform legii), restricționare, ștergere sau distrugere (prin ardere). Nefurnizarea datelor cu caracter personal de către persoanele vizate conduce la imposibilitatea ori a onorării comenzilor, ori a îndeplinirii obligațiilor legale. Destinatarii datelor prelucrate sunt societatea și autorități publice aflate în exercițiul competențelor legale. Persoanele vizate beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația în materie, inclusiv: confirmarea faptului că datele cu caracter personal le sunt sau nu prelucrate; dreptul de a cere rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, transformarea în date anonime a datelor prelucrate nelegal, sau notificarea către terți a unor asemenea prelucrări; dreptul de a se opune în orice moment, motivat, prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor. Aceste drepturi pot fi exercitate gratuit, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, urmînd să se răspundă, la alegerea persoanei vizate, personal acesteia, sub semnătură, sau prin poștă (inclusiv poștă electronică), la adresa comunicată. Persoana responsabilă: Truță Cristian, tel. 0733 063 645. Persoanele vizate pot reclama modul în care societatea îi prelucrează datele cu caracter personal la Autoritatea Națională De Supraveghere A Prelucrărilor De Date Cu Caracter Personal din România.

Doriti sa aflati mai multe informatii despre solutiile REMCAR?
Contactati acum un specialist pregatit sa gaseasca cele mai bune solutii pentru optimizarea proceselor tehnologice!

Contact